Dokumenty rekrutacyjne:

Miejsce składania dokumentów:

Żłobek Samorządowy w Koronowie ul. Paderewskiego 3, 86-010 Koronowo

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 532 220 587