Opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Koronowo w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 300 złotych za miesiąc kalendarzowy. Dodatkowa opłata za pobyt dziecka, który na wniosek rodzica trwa ponad 10 godzin dziennie wynosi 30,00 złotych za godzinę pobytu. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku obejmująca koszt produktów do sporządzania posiłków i ich dowozu, wynosi 7,00 złotych dziennie.

Świadczenie obejmuje:

  • zapownienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w wymiarze do 10 godzin dziennie,
  • zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej
  • prowadzenie zajęć zabawowych z elemetami edukacyjnymi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
  • zdrowe i racjonalne żywienie dziecka z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Koronowo